MƏNZİL GİRİŞ QAPILARI

Qapı boşluğunun ölçüləri: en-100 sm, hündürlük-210 sm.
Dözümlülük sinfi: UNI ENV 1627/30-IV.
Açılma istiqaməti: İçəri açılan/Çölə açılan.
Qapı qanadı: 1,3 mm dəmir list.
Qapı karkası: 1,5 mm DKP dəmir list, astanalı/astanasız.
Çərçivə və qanadın boyanması: metal hissə - 70mkr toz boya + istənilən RAL kod + MDF hissə akrelik boya.
Qapı qanadı dekorativ üzlüyü : çöl və iç üzlüyü 10mm qalınlığında MDF lövhə + CNC bəzək + 1mm şpon və ya 1mm membran.
İzolyasiya: 110kq/m3 daşyunu.
Açıq məntəşə (petlə): 3 ədəd silindir xrom (14sm).
Kilid sistemi 1: ikitərəfli açarlı barel-serdçevina.
Kilid sistemi 2: iç tərəfdən mandallı, çöl tərəfdən açar.
Kilid sistemi 3: gecə kilidi - iç tərəfdən.
Qapı gözlüyü: durbin 180 dərəcə.
Qapı döyəcləyici: tik-tak gözlük ətrafında.
Çəkmə qol (çöl tərəfdən): 40x400x20mm xrom (boru/düzbucaqlı).
Kipləşdirmə fitilləri - qapı qanadında 10x5mm və qapı kasasında 20x20mm sıxlaşdırıcı rezinlər.
Əmniyyət pimi (security pims): 6 ədəd metal və plastic pimlər qapı qanadında və qapı kasasında.
Qapının çəkisi çərçivə ilə birlikdə 90kq – 130 kq.
Yanğına davamlılıq: 30 dəqiqə.