YANĞINA DAVAMLI QAPILAR


YANĞINA DAVAMLI METAL QAPILAR
1) Standart birqapılı qapının ölçüləri: en - 100 sm; hündürlük - 220 sm.
2) Yanğınadavamlılıq müddəti: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.
3) Qapı qanadının ölçüləri: en 90sm, hündürlük 204sm, 1,2 mm CCR-6112 A-1 DKP metal list; qalınlıq 53-75mm (EI60-EI120 modelden asılıdır).
4) Qapı karkası: 1,5 mm CCR 6112 A-1 DKP metal list, kandarlı və ya kandarsız, çərçivənin eni 18-24sm.
Karkas içi və qanad ətrafı istidən şişən və tüstü sızdırmayan 20x2mm ölçüdə “INTOFIT” markalı YANMAZ fitil və 20 mm ölçüdə NITTO markalı soyuq duman fitili ilə əhatə olunur.
5) Karkas və qanadlar 70 mikron qalınlığında elektrostatik toz boya (POLYESTER) ilə boyanır (qapılarımız istənilən rəngə boyana bilər).
6) Dolğu: 25mm qalınlıqda daş yunu (TECHNOWOOL-110 kq/m3); 25mm qalınlıqda seramik yunu (KILTAŞ-128kq/m3); 15mm qalınlıqda yanğına davamlı alçıpan (KNAUF).
7) Qapılarda panik barlar, qapı dəstəkləri, avtomatik qapı bağlayıcılar, maqnit qapı tutucularından (OMNI və ya Dorma PHA 2500) istifadə edilir.
8) Dizayndan asılı olaraq yanğına davamlı şüşələr (qalınlığı 10mm) və mənfəzlərdən istifadə olunur.
9) Yanğına davamlı qapılar karkas, menteşe və digərləri ilə birlikdə istehsal olunur və bütün elementlerin uyğunluğunu yoxlamaq üçün testdən keçirilir.
10) İstehsal etdiyimiz qapılar ISO 9001:2015 standartlarına cavab verir və 10 illik qarantiyası vardır.


YANĞINA DAVAMLI TAXTA QAPILAR
1) Standart birtaylı qapının ölçüləri: en 100sm, hündürlük 220sm.
2) Standart ikitaylı qapının ölçüləri: en 180sm, hündürlük 220sm.
3) Qapının qalınlığı 53/75mm (EI60/EI120), yanğına davamlılıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir.
4) Yanğınadavamlılıq müddəti: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.
5) Qapı qanadı: mineral yun+ fanera + taxta üzlük +yanğınadavamlı boya (Sonkat boya) 70mkr +yanğınadavamlı lak.
6) Üzlük: yanğına davamlı boya (Sonkat boya) və ya taxta üzləmə + yanğınadavamlı lak.
7) Sertifikatlar: Euroclass Broof(t1)/ UNE-EN-13501-1.
8) Dolğu: mineral yun.
9) Karkas içi və qanad ətrafı istidən şişən və tüstü sızdırmayan 20x2mm ölçüdə “INTOFIT” markalı YANMAZ fitil və 20 mm ölçüdə NITTO markalı soyuq duman fitili ilə əhatə olunur.
10) Dizayndan asılı olaraq yanğına davamlı şüşələr (qalınlığı 10mm) və mənfəzlərdən istifadə olunur.
11) Menteşe: 3 ədəd menteşedən istifadə edilir.
12) Qapılarda panik barlar, qapı dəstəkləri, avtomatik qapı bağlayıcılar, maqnit qapı tutucularından (OMNI və ya Dorma PHA 2500) istifadə edilir.
13) İstehsal etdiyimiz qapılar ISO 9001:2015 standartlarına cavab verir və 10 illik qarantiyası vardır.